понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Підвищення кваліфікації

В період з 21 березня по 21 жовтня 2016 року на базі КВНЗКОР "Академія неперервної освіти" проходили курси підвищення кваліфікації для методистів районних (міських) методичних кабінетів (без виділення профілю), які проводили представники Центрального інституту педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Даних період включав в себе три етапи проходження курсів.
Перший етап - з 21 по 25 березня - відвідування лекційних занять, які проводили викладачі даного інституту. Другий - заочний - з 25 березня по 21 жовтня - виконання творчих завдань, які надходили слухачам у особисті інтернетпрофілі, створені під час першого етапу курсів. Третій етап - заключний - з 21 по 25 жовтня - відвідування лекційних занять та захист випускних робіт.
Протягом трьох етапів курсів опрацював такі модулі: "Філософія освіти та нормативно-правові механізми її модернізації", "Зміст та організація професійної діяльності методистів районних (міських) методичних кабінетів" та "Планування і реалізація індивідуальної освітньої траекторії методиста районного (міського) методичного кабінету на всіх етапах андрагогічного циклу", а також, захистив випускну роботу на тему:"Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент особистісно-орієнтованого процесу фізичного виховання учнів".
Немає коментарів:

Дописати коментар