середа, 11 вересня 2019 р.

«Пам’ятка» для батьків щодо відвідування та занять учнів на уроках фізичної культури


    Навчально-виховний процес з фізичної культури та позаурочної фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України».
До занять з фізичної культури допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17.08.2009 за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.

    Медичний працівник закладу на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл усіх учнів на групи для занять фізичною культурою. Таких груп є три: основна, підготовча та спеціальна.
До основної групи відносять здорових дітей та дітей, які мають гармонічний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи. Для зазначеної категорії фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини.
   До підготовчої групи зараховуються діти в реабілітаційному періоді після гострого захворювання, що не потребує курсу лікувальної фізкультури, з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи. Для цієї категорії учнів характерне поступове збільшення фізичних навантажень без здачі фізичних нормативів. (оцінюється техніка виконання вправ та теоретичні знання). Окрім того, заборонено заняття в спортивних секціях, але рекомендовано додаткові заняття у групах загальнофізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці. Залежно від складності перенесеної хвороби реабілітаційний період може тривати від 1 місяця до 2 років (в окремих випадках до повного одужання).
   До спеціальної групи зараховують учнів, які мають значні відхилення постійного чи тимчасового характеру у стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню у школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою. Рівень функціонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього. Такі учні також не здають нормативів, на уроках виконують корегувальні загальнорозвиваючі вправи з урахуванням характеру та ступеня відхилень, можуть залучатися учителем до організації та підготовки уроку (збір спортивного інвентаря). Їм ставляться поточні оцінки, а за тему чи семестр «зараховано» чи «не зараховано».
Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель.
   Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Учні, які не пройшли медичного обстеження, не допускаються до фізичного навантаження на навчальних заняттях.

   Правилами безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №521 від 01.06.2010. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. №651/17946), передбачено, що учні повинні бути присутніми на уроках фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять.Рекомендації батькам:
- ознайомитись з «Пам’яткою» щодо відвідувань та занять учнів на уроках фізичної культури;
- в період з квітня по серпень кожного року сприяти проходженню своїх дітей профілактичного медичного огляду;
- ознайомлюватись з результатами медичного огляду та з висновками про визначення груп для занять фізичною культурою;
- в разі непогодження з висновками медичної комісії, повторно проходити медичний огляд та ретельно обслідувати наявні відхилення у здоров’ї своїх дітей. 

Немає коментарів:

Дописати коментар